تغییرات هرمونی و پوست

برای انتخاب کرم مراقبتی به صدای بدنتون گوش بدین!

/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%DA%A9%D8%B1%D9%85-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B5%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%AF%D9%86%D8%AA%D9%88%D9%86-%DA%AF%D9%88%D8%B4-%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%86

برای اینکه پوست سالمی داشته باشین لازم نیست میز آرایشی تون رو از انواع و اقسام محصولات مراقبتی پر کنین باید محصولات مراقبتی رو هوشمندانه انتخاب کنین. تغییرات هورمونی خصوصاً در دوران پریود موجب تغییر در خلق‌وخو، خشکی یا چربی بیش‌ازحد پوست، تیره شدن و یا براقی اون میشه. آشنایی با این تغییرات هورمونی باعث میشه که به‌موقع از پوست مراقبت کنیم و به اون چیزی رو بدیم که بهش احتیاج داره.