کرونا دردسر جدیدی است که دنیای پیرامون ما را تا حدود زیادی دگرگون کرده است. حتی در حوزه ادبیات پزشکی هم واژه‌های جدیدی را پدید آورده است. «ماسکنه» از جمله کلمات جدیدی است که بعنوان یک بیماری پوستی بعلت استفاده مکرر از ماسک بر سر زبانها افتاده است. خواهشن فراموش نکنید که کرونا جدی تر از آن است که از زدن ماسک صرف نظر کنیم. پس با جدی گرفتن سلامت خود و دیگران زدن ماسک را فراموش نکنیم و با دیدن ویدئو زیر مراقبتهای پوستی لازم را هم انجام دهیم: